Режим роботи бібліотеки

Абонемент працює:

  • щоденно з 8.30 до 20.00

Читальний зал працює:

  • щоденно з 8.30 до 20.00

Вихідні дні:  субота, неділя

Під час екзаменаційних сесій читальний зал і абонемент працюють у суботу і неділю.
В літній період, у святкові та передсвяткові дні бібліотека обслуговує читачів за спеціальним графіком.
Останній день місяця - санітарний. У цей день бібліотека читачів не обслуговує.


Разом із заснуванням технікуму почали формувати бібліотечний фонд. Перші екземпляри книжок були подаровані Шосткинським пороховим заводом. Це була література спеціального призначення, в основному, довоєнних років видання. До нашого часу збереглися у фонді книжки 1895, 1898 років.
Нове відродження бібліотеки почалося після Великої Вітчизняної війни. Фонд довелося збирати по крихтах. Співробітники бібліотеки знаходили викладачів та студентів довоєнного часу, які працювали та навчалися в технікумі, та кому війна не дала повернути вчасно книги. Всі ці книжки   повертали до бібліотеки. Також бібліотеки промислових підприємств міста допомогли   у відродженні фонду. На початок 50-х років фонд бібліотеки налічував майже 10000 примірників.

На сьогодні бібліотека Хіміко-технологічного коледжу є науково-навчальною, довідково-інформаційною, просвітницькою структурою навчального закладу. 
Загальна площа приміщення бібліотеки більше 400 м2.


До складу бібліотеки входять :

  •  абонемент;
  •  читальний зал;
  • 4 книгосховища.

В бібліотеці ХТК ШІ СУМДУ сформовано універсальний фонд на традиційних та електронних носіях інформації, який налічує  більше 83000 примірників. 
Важливою складовою є довідково-бібліографічний  фонд : енциклопедії, довідники, словники.
Книжковий фонд включає також підручники, навчально-методичні посібники, художні та літературні видання.
Фонд бібліотеки систематично поповнюється новими надходженнями книг та періодичних видань.    
Щорічно бібліотека передплачує понад 40 найменувань періодичних видань.

Робота бібліотеки   спрямована на довідково-інформаційне обслуговування користувачів, розширення інформаційного сервісу. Залишаються актуальними традиційні методи обслуговування за допомогою алфавітного, систематичного каталогів та картотек статей з періодичних видань, а також довідкового фонду бібліотеки. З метою розкриття фондів, сприяння здійсненню навчального та виховного процесу  бібліотека  готує:

  • рекомендаційні огляди літератури
  • щомісячні  випуски інформаційного бюлетеню «Сторінками періодичних видань»
  • у разі надходження новинок інформаційні бюлетені «Нові книги»
  • щомісячні огляди знаменних дат
  • щомісячні випуски стінної газети  «Бібліотечний вісник», та  «Бібліотека радить прочитати»

Бібліотека  коледжу працює за бібліотечною програмою «УФД-бібліотека». Ця програма призначена для автоматизації  роботи бібліотеки: комплектування фонду, обробки документів, обслуговування користувачів, пошуку потрібної інформації.


В бібліотеці  створений електронний каталог  та електронна картотека періодичних видань. Електронний каталог – основна база даних бібліотеки, яка містить описи всіх видів документів, а саме книг, методичніх посібників, навчальних матеріалів, періодичних видань тощо. Із створенням електронного каталогу значно підвищилась якість і швидкість пошуку інформації, ефективність роботи бібліотекарів при мінімальних затратах на комплектування і обробку.


Бібліотека обладнана сучасною комп’ютерною технікою. Встановлено 12 персональних комп’ютерів, 4 принтери, 3 сканери, сервер. Всі комп’ютери об’єднані в локальну мережу і мають доступ до глобальної мережі Інтернет. З їх допомогою студенти опрацьовують програмний матеріал, працюють над виконанням практичних  і самостійних завдань.


Крім того, Інтернет-технології суттєво розширили бібліотечний сервіс, поєднуючи пошук по внутрішнім ресурсам бібліотеки з відсилкою користувача до інформації, яка знаходиться безпосередньо в Інтернет. Також автоматизація та впровадження нових інформаційних технологій дозволяє бібліотеці розширити сферу послуг. Разом із традиційними бібліотечними послугами, наша бібліотека має можливість надавати сервісні послуги: відправлення або прийом повідомлень електронною поштою, пошук інформації в Інтернет на замовлення користувача, запис інформації на електронний носій користувача, друк на принтері, сканування.

Кількість користувачів за єдиним  реєстраційним обліком становить більше 2000.
Користувачам, які не є студентами чи співробітниками навчального закладу, бібліотека надає можливість користуватися своїми ресурсами в читальному залі.(Правила…)

Ведеться єдина електронна реєстраційна картотека користувачів бібліотеки. Видача підручників та навчальних посібників ведеться через електронний формуляр.


Виховна та масова робота   є невід’ємною складовою частиною роботи бібліотеки і спрямована на суспільно-політичну орієнтацію студентів, популяризацію культурної спадщини, виховання національної, морально-етичної свідомості (див.фото).

Ефективність роботи бібліотеки визначає її кадровий склад.   У нашій бібліотеці працює  4  висококвіліфікованих співробітники, стаж бібліотечної роботи кожного становить більше 10 років.  Працівники   бібліотеки постійно вдосконалюють професіоналізм, займаючись самоосвітою, а також беруть участь у семінарах та нарадах.

Значну допомогу в організації роботи бібліотеки надає бібліотечна рада, яка створена при бібліотеці під керівництвом заступника директора з навчальної роботи.

До її складу входять заступник директора коледжу з навчальної роботи, методист, завідувачі бібліотеки, викладачі, вихователь гуртожитку та студенти.
Рада бібліотеки сприяє посиленню зв’язку   бібліотеки з  викладачами та  студентами, бере участь у проведенні виховних  та масових заходів, проводить роботу за збереження підручників та ліквідації   заборгованості    студентами  та викладачами.

Правила користування бібліотекою Завантажити