У жовтні розпочинає свою роботу постійно діючий семінар-практикум для викладачів «Від компетентного педагога – до успішного студента», метою якого є: підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності викладачів; сприяння  усвідомленню розвитку навичок професійної комунікації і педагогічної рефлексії; створення умов  для розвитку креативного мислення та формування сприятливого психологічного клімату в педагогічному колективі коледжу шляхом установки викладачів на цінність самореалізації у своїй професії та  формування відчуття впевненості в собі.

 Одним з основних напрямків діяльності всіх навчальних закладів є підготовка та виховання конкурентноспроможного, компетентного випускника. Але ми забуваємо про те, що виконати це завдання може лише творчий, ініціативний  викладач.

  10.10.2017 слухачі школи молодих викладачів взяли участь у діловій грі «Створення моделі компетентного викладача». В процесі роботи учасники ділилися власним досвідом, обговорювали проблемні ситуації та одночасно пропонували способи їх  вирішення.