12 квітня  циклові комісії машинобудування та загальнотехнічних дисциплін провели в коледжі конкурс «Кращий кресляр». У конкурсі взяли участь 6 студентів другого курсу спеціальностей 133, 151, 161.

Голова журі конкурсу Жук О.О. наголосив на актуальності його проведення, адже знання таких дисциплін, як креслення, нарисна геометрія та інженерна графіка  є запорукою успішного виконання курсових та дипломних проектів інженерних спеціальностей.

Конкурсом було передбачено виконання учасниками графічної роботи.

Члени конкурсної комісії – викладачі Жук О.О., Лукіша М.Т.,  Невесела І.А. та Чертіхін О.В. - відзначили достатній рівень практичних навичок студентів.

Циклові комісії машинобудування та загальнотехнічних дисциплін дякують всім учасникам конкурсу та бажають їм успіхів у подальшому навчанні!