Студенти групи ТИ-14 успішно захистили дипломні проекти. Більшість із них - на «відмінно» й «добре». Якість захисту складає 87,5 %. Кожен із представлених проектів супроводжувався інформативними презентаціями. 

Результати захисту дипломних проектів дають можливість зробити висновок: рівень підготовки спеціалістів зі спеціальності 5.05130106 «Виробництво обладнань з високоенергетичними і швидкодіючими сполуками» відповідає сучасним вимогам освіти в Україні.

Тематика дипломних проектів вибрана з урахуванням сучасного стану галузі, відповідає спеціальності, різноманітна.

Слід відзначити захист дипломних проектів студентами Репенко Т.Є., Петрусенко Ю.С., Пустової А,Ю., які підготували технічно грамотну, правильно оформлену  презентацію дипломних проектів, показали хороші теоретичні знання спецдисциплін, захистившись таким чином на «відмінно». 

Вітаємо студентів гр.ТИ-14 з успішним захистом дипломних проектів!