«Ми маємо справу з найскладнішим, найдорожчим, що є в житті, – з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мудрості залежить її життя, здоров'я, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті» (В. Сухомлинський).

Наша царина – гуманітарні науки, виховання гуманної, національно свідомої особистості, розширення кругозору студентів, розвиток їх аналітичних можливостей і позитивних людських якостей.

На циклі працюють однодумці-професіонали, багаті на творчі шукання і здобутки.

Це – Щасна Н.І. (голова циклової комісії, викладач української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія), Баранова Л.Б.(викладач англійської мови, вища кваліфікаційна категорія, викладач-методист), Грибань О.В. (викладач зарубіжної літератури, друга кваліфікаційна категорія), Князєва Л.П.(викладач англійської мови, вища кваліфікаційна категорія), Личкун В.М. (викладач німецької мови, вища кваліфікаційна категорія), Мова М.І. (викладач української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія), Помогайбо Ю.В. (викладач англійської мови, вища кваліфікаційна категорія), Савченко Г.М. (викладач української літератури, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель), Хондожко Л.П. (викладач зарубіжної літератури, вища кваліфікаційна категорія).

         Тут поєднався авторитет і багаторічний досвід викладачів-наставників з креативністю і запалом. Викладачі циклової комісії постійно працюють над удосконаленням методики проведення навчальних занять та позааудиторних заходів, підвищенням професійної майстерності, вивчають і впроваджують новітні педагогічні технології.

Під час навчально-виховного процесу ми намагаємося створити атмосферу, позитивно-орієнтовану на кожного студента.

Викладацький склад циклової комісії намагається, окрім ґрунтовних знань з дисциплін, прищепити своїм вихованцям і високі моральні якості. Колектив щоденно працює над тим, щоб кожен студент усвідомлював загальнолюдські та національно-патріотичні цінності, наші викладачі беруть участь у всіх масових заходах навчального закладу і знаходяться в центрі виховної роботи.

За багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення у навчальній, організаційно-методичній та науковій роботі викладачі циклової комісії мають урядові відзнаки, подяки, почесні грамоти управління освіти  облдержадміністрації та міськвиконкому.

Серед наших вихованців -  призери обласних та республіканських олімпіад і конкурсів, учасники багатьох тематичних наукових конференцій.

І нехай наші дисципліни не профільні. Це не заважає ані нам, ані нашим студентам постійно розвиватися.

Проблема, над якою працює колектив циклової комісії українознавства та іноземної мови: «Упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес та їх вплив на якість знань та умінь студентів».