Костоглод Олександр Іванович
Вища кваліфікаційна категорія
Голова циклової комісії

Амельченко Любов Віталіївна
Вища кваліфікаційна категорія

Єфименко Світлана Миколаївна
Вища кваліфікаційна категорія

Лисенко Сергій Кузьмич
Вища кваліфікаційна категорія

Скринник Євгеній Анатолійович
Вища кваліфікаційна категорія

Шкіра Анатолій Миколайович
Вища кваліфікаційна категорія, викладач-методист

Викладачі комісії природничо-математичних дисциплін викладають наступні дисципліни:
- загальноосвітній цикл:

 • фізика;
 • астрономія;
 • математика;
 • інформатика;

- цикл математичної, природничо-наукової підготовки:

 • вища математика;
 • фізика;
 • інформатика та комп’ютерна техніка;
 • комп’ютерна техніка та програмування;
 • комп’ютерна техніка;
 • основи комп'ютерної техніки;

- цикл професійної та практичної підготовки:

 • основи програмування та програмне забезпечення;
 • обчислювальна математика та програмування.

Освіта формує не людину взагалі, 
а людину даного суспільства і для даного суспільства.

Карл Мангейм

Студентство в Україні складає вагому частку суспільства, яка зайнята специфічною працею - навчанням. В умовах демократизації і гуманізації освіти, її спрямованості до культури, освітня діяльність представляє весь універсум цінностей культури і культурних форм життя, необхідних для становлення і саморозвитку студента.
Успіх у навчанні багато в чому залежить від умов життя і побуту студента, ставлення до нього вузівського колективу, тієї ролі, яку він у ньому відіграє.
Викладачі комісії впроваджують в освітянський процес інтерактивні методи навчання, які реалізують взаємозалежну і взаємозумовлену діяльності педагога і студентів, спрямовані на отримання теоретичних й практичних навичок і забезпечують розв'язання завдань навчання.
Умовою успішності роботи студентів є формування стійкого інтересу до обраної професії і методів оволодіння її особливостями. Саме зацікавленість студентів визначає привабливість дисциплін природничо-математичного циклу.
Зі студентами проводиться індивідуальна робота під час занять та проведення консультацій. Студенти, які мають достатній та високий рівень знань залучаються до участі у внутрішніх та обласних олімпіадах.
На засіданнях комісії викладачі постійно здійснюють обмін досвідом щодо форм і методів аудиторної та позааудиторної роботи студентів з метою підвищення ефективності та зменшення їх репродуктивної роботи. Німецький письменник Бертольд Брехт сказав, що "людина, для якої двічі два дорівнює чотирьом, і це саме собою зрозуміло, ніколи не стане великим математиком"..
Щорічно проводиться Тиждень циклової комісії природничо-математичних дисциплін. Позааудиторні заходи, які вібуваються протягом Тижня циклової комісії сприяють, розвитку творчої толерантності у відношеннях груп і окремих студентів, вихованню патріотизму, духовності, вдосконаленню навичок та знань студентів. 
Викладачі комісії постійно займаються самоосвітою, беруть активну участь у роботі обласних методичних об’єднань. Результатом цієї роботи є видання посібників та публікації робіт в періодичних виданнях. 
Основні завдання викладачів комісії: формування в студентів впевненості, що вони самі здатні керувати своїм життям, навчити їх приймати самостійні рішення, розвинути сильні боки характеру, допомогти справлятися зі стресами, оскільки усе це є підґрунтям розвитку інтелекту успіху.

Немає методів навчання зовсім 
поганих або зовсім добрих. 
Усе залежить від обставин, місця й часу, 
від системи, у якій цей засіб використовують.

А. С. Макаренко