Загальнотехнічні дисципліни є фундаментом для теоретичної і практичної підготовки студентів. Діяльність викладачів комісії спрямована на підвищення фахової майстерності, удосконалення форм і методів проведення занять, упровадження нових інтерактивних технологій з метою підвищення рівня підготовки молодих спеціалістів, якісне забезпечення виконання навчальних планів,  наповнення кабінетів та майстерень наочними посібниками та методичними комплексами, інструментами, обладнаннями та матеріалами.

До складу циклової комісії входять:

Невесела Ірина Анатоліївна - голова циклової комісії викладачів загальнотехнічних дисциплін; викладач дисциплін «Технічна механіка», «Охорона праці в галузі», «Вступ до спеціальності(технології)», спеціаліст

Пчелинцев Сергій Юрійович – викладач дисциплін «Технологія конструкційних матеріалів», «Конструкційні та електротехнічні матеріали», «Матеріалознавство», «Технологія обробки матеріалів», «Процеси і апарати», спеціаліст першої категорії. 

Жук Олександр Олексійович  -  викладач дисциплін «Інженерна та комп'ютерна графіка», «Нарисна геометрія та інженерна графіка», «Комп'ютерна графіка», спеціаліст вищої категорії.

Лукіша Михайло Тимофійович –  заступник директора з адміністративно-господарчої частини, викладач дисциплін «Інженерна графіка», «Нарисна геометрія та інженерна графіка», спеціаліст першої категорії

Фалько Сергій Олександрович – завідувач лабораторіями, спеціаліст

Дмитрієв Сергій  Анатолійович – завідувач навчально – виробничими майстернями , спеціаліст вищої категорії

Мельник Анатолій Миколайович – майстер виробничого навчання, спеціаліст першої категорії

Кривошей Андрій Борисович – майстер виробничого навчання