Основні завдання циклової комісії:

 •  надання студентам теоретичної та практичної підготовки необхідних фахівцям в машинобудуванні;
 • використання студентами під керівництвом викладачів циклової комісії нових програм  САПР та сучасного технологічного обладнання проектування в машинобудуванні;
 • надання студентам знань і умінь з автоматизованого проектування для виконання графічної частини курсового та дипломного проектування;
 • підвищення професійної майстерності студентів, залученням їх до участі у конкурсах професійної майстерності;
 • залучення студентів до освоєння новітніх технологій;
 • розвиток творчих здібностей студентів з використанням інтерактивних методів навчання;
 • керівництво науково-практичною роботою та технічною творчістю студентів;
 • вдосконалене проведення навчальної, технологічної та переддипломної практик;
 • розробка та вдосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін щодо виконання практичних, семінарських, самостійних та курсових проектів і робіт;
 • вдосконалення електронної бази самопідготовки студентів;
 • моніторинг якості освіти.

До складу циклової комісії входять:

 

Чертіхін Олег Вікторович

Голова циклової комісії машинобудування.

Предмети, які викладає: «Обладнання підприємств галузі;Металорізальні верстати та автоматичні лінії; Технологічні основи гнучких виробничих систем; Основи мікропроцесорної техніки; Системи ЧПК в механообробці».

 

 

Карась Валентина Миколаївна

Предмети, які викладає: «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання; Основи обробки матеріалів та інструмент; Основи взаємозамінності деталей».

 

Суров Віктор Михайлович

Предмети, які викладає: «Процеси та апарати; Основи проектування; Технічне обслуговування і ремонт обладнання підприємств галузі».

 

Онищук Євгеній Іванович

Предмети, які викладає: «Технологія машинобудування; Технологічне оснащення; Технологічні основи програмування обробки для верстатів з ЧПК; Охорона праці в галузі; Вступ до спеціальності (галузі)».

 

Полевик Андрій Віталійович
Завідувач лабораторії «Верстатів з ЧПК»