Новини коледжу

Методичний вернісаж

З метою поширення кращого педагогічного досвіду, надання дієвої допомоги педагогічним кадрам у формуванні їхньої професійної майстерності, активізації творчого потенціалу викладачів, спрямування роботи циклових комісій на ефективність і творчість, поповнення комплексу методичного забезпечення дисциплін, залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи, розробки, апробації та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик в освітньо-виховний процес               28 травня 2024 року у Відокремленому структурному підрозділі «Шосткинський фаховий коледж імені Івана Кожедуба  Сумського державного університету» організовано та проведено методичну виставку.

На заході  представлено доробок педагогічних працівників у таких номінаціях:

            – методичні розробки;

            – посібники;

             – методичні вказівки до лабораторних, практичних занять;

             – методичне забезпечення самостійної роботи студентів;

             – методичне забезпечення роботи циклової комісії, відділення;

            – науково-дослідні, творчі роботи студентів;

            – матеріали предметних тижнів циклових комісій.

            Кращі методичні матеріали експертна комісія рекомендувала до друку у фахових виданнях.

У вас є питання? Ми з радістю готові на них відповісти.