Новини коледжу

Інтерактив з психологом: «Формуємо сприятливий психологічний мікроклімат у групах»

Позитивні стосунки між студентами, сприятливий соціально-психологічний клімат – одна з умов високопродуктивної діяльності і гармонійного розвитку особистості.

Сприятливий мікроклімат у групах сприятиме реалізації завдань, які є  першочерговими  для гармонійного розвитку і становлення особистості. Йдеться насамперед про такі:

  • реалізацію потреби в спілкуванні, визнанні, самореалізації;
  • формування навичок взаємодії в колективі: конструктивно спілкуватись, аргументовано висловлювати і відстоювати свою точку зору; а також навичок толерантого спілкування;
  • формування системи групових  цінностей та традицій;
  • сприяння підвищенню мотивації до навчання;
  • вплив на самооцінку та зміцнення ментального здоров’я, бо група виступатиме ресурсом для відновлення, взаємопідтримки та взаємодопомоги.

Важливим аспектом у роботі зі студентськими групами є те, що, створюючи умови для згуртування та формування позитивного мікроклімату групи, автоматично запобігаємо таким негативним тенденціям, як булінг.

                Тож важливість та актуальність зазначеного напрямку роботу важко переоцінити.

У коледжі використовуємо різні форми роботи для згуртування, формування  стабільного групового  «настрою». Важливо дотримуватися принципів системності, послідовності та комплексного впливу, щоб отримати надійний результат. Крім того, слід підбирати форми роботи, орієнтуючись на вікові та індивідуальні особливості контингенту.

Студенти групи ЕІ-23 (керівник Тетяна Толкачова) взяли участь в інтерактиві з психологом «Історія моєї групи: Початок».

Про зміст заняття:

  1. Вправа «Історія моєї групи» з використанням  цікавих слів – підказок. Мета – відтворення найяскравіших подій для студентів протягом року, спільних спогадів, пов’язаних із групою; формування відчуття приналежності до групи, єдності.
  2. Вправа «Презентуй колегу»: робота в парах. Мета – розвиток навичок спілкування; знайомство.
  3. Вправа «Колаж»: створили «образ» групи у формі колажу. Мета – створення умов для згуртування студентів; формування позитивного психоемоційного фону.

Подібні заходи завжди проходять у режимі активного спілкування всіх членів групи, викликають позитивні емоції; задіюють усіх студентів до виконання спільного завдання, у якому кожен працює згідно зі своїми можливостями та здібностями.

У вас є питання? Ми з радістю готові на них відповісти.