Зателефонуйте

(05449) 7-31-20

(096) 046-11-60

(Приймальна комісія)

Напишіть листа

[email protected]
[email protected]

(Питання щодо вступу)

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Чому саме ця освітня програма?

Основні складові та переваги освітньої програми.

Освітні компоненти

Дисципліни, що формують загальні компетентності
  • Українська мова (за професійним спрямуванням)
  • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
  • Основи правознавства
  • Фізичне виховання
  • Основи економічної теорії
  • Інженерна графіка
  • Безпека життєдіяльності
  • Основи екології

Ким працюють випускники освітньої програми:

Статистика кваліфікацій за якими працюють наші випускники

Технік з автоматизації виробничих процесів45%
Технік з експлуатації та ремонту устаткування25%
Технік із системного адміністрування15%
Технік-програміст10%
Технік-оператор електронного устаткування5%

ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

детальна інформація про обрану освітню програму

Інформація про освітню програму

 Найменування галузі знань – 15 «Автоматизація та приладобудування».

Спеціальність –  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, технік-електромеханік

Короткий опис освітньої програми

Автоматизація в сучасному суспільстві визначає інноваційний розвиток усіх сфер людської діяльності. Мікропроцесорними засобами автоматизації оснащені автомобілі та побутова техніка, машинобудівне та торгівельне обладнання. Комплексна автоматизація сучасних виробництв у всіх галузях промисловості об'єднує в своєму складі промислові комп'ютери, компоненти зв'язку та локальні мережі, системи комп'ютерного регулювання і управління технологічними процесами і верстатами, системи візуалізації і машинного зору, програмне забезпечення. Фахівці техніки-електромеханіки і забезпечують розробку та експлуатацію мікропроцесорних систем управління технологічним обладнанням, комп'ютерних мереж і систем автоматизації в самих різних виробництвах, підприємствах і організаціях.

Що вивчають:

Напрям "Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології" орієнтований на вивчення автоматизованих систем керування технологічними процесами виробництв різних галузей промисловості. Під час навчання студенти набувають знання з мікроелектроніки, мікропроцесорної техніки, освоюють сучасну обчислювальну техніку, інформаційні технології, системи зв‘язку, мікропроцесорні та релейні системи керування транспорту.

Можливості працевлаштування:

Фахівці цієї спеціальності обіймають інженерно-технічні посади у відділах автоматизації та виконують роботи з проектування, метрологічного забезпечення автоматичних систем, їх налагодження, випробовування та ремонту.

Перспективи:

Спеціальність є затребуваною та перспективною, особливістю напряму є глибоке вивчення і за­стосування мікропроцесорної та комп'ютерної техніки. Студенти не тільки вміють працювати з сучасною обчислювальною технікою, а й застосувати її для створення інформаційних та керуючих систем, які сьогодні потрібні скрізь - від ферми до банку.

Image

ЗРОБІТЬ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР

вступайте до Шосткинського фахового коледжу імені Івана Кожедуба СумДУ.

Знайдітьнасна мапі:

ПІДТРИМКА

Щоб отримати допомогу у вирішенні питань звертайтеся за наступними контактами:

Телефон: (05449) 7-31-20
Факс: (096) 046-11-60 (питання вступу)
Email: [email protected] або [email protected]
Сайт: htcolledge.sumdu.edu.ua

Карта сайту: переглянути