ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,
ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА В ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА ШІ СУМДУ

 

Шифр та найменування галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг

Термін навчання,
Кваліфікація
(денна форма навчання)

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

25

 2 роки 10 місяців
Кваліфікація молодший спеціаліст-економіст.

07 Управління та  адміністрування

071  Облік і оподаткування

072  Фінанси, банківська справа та страхування
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

25


25


30

 2 роки 10 місяців.
Кваліфікація молодший спеціаліст-бухгалтер.
2 роки 10 місяців.
Кваліфікація молодший спеціаліст-бухгалтер.
2 роки 10 місяців.
Кваліфікація молодший спеціаліст-товарознавець-комерсант.

13 Механічна інженерія

133  Галузеве машинобудування

80

 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація молодший спеціаліст-технік-технолог та технік- механік

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

30

 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація молодшого спеціаліста - технік-електрик.

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

30

3 роки 10 місяців.
Кваліфікація молодшого спеціаліста -  технік-электромеханік

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

55

Термін навчання 3 роки 10 місяців. Кваліфікація молодшого спеціаліста, технік - технолог.