Викладачі коледжу взяли участь у щорічному  семінарі -  практикумі, який був присвячений темі «Конструктивне спілкування в освітньому процесі – основа успішної професійної діяльності».

У цьому році формат практикуму  змінено. Майже  вся робота побудована на інтерактивних методах, які створюють умови для налагодження взаємодії між учасниками, налаштовують на співпрацю, забезпечують участь кожного.

Для розгляду були запропоновані питання, які є актуальними в сучасній системі освіти і дозволяють проаналізувати свою професійну діяльність, подивитись на себе ніби з боку, покращити взаємостосунки з усіма учасниками освітнього процесу, - «Невербальна культура педагога», «Спілкування на основі врахування індивідуальних особливостей як одна з умов успішної взаємодії», «Імідж сучасного викладача».  

Працюючи над темами, учасники демонстрували готовність та відкритість  до інноваційної діяльності, гнучкість та критичність мислення, що є показниками рівня професіоналізму та адаптованості до сучасних умов освіти.