1 Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
2 Оприлюднення рішення вченої ради ВНЗ
3 Положення про організацію освітнього процесу
4 Положення про відрахування, переведення та поповнення студентів
5

Посилання на офіційний документ, який визначено порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

6 Колективний договір
 

Фінансова діяльність

 
Штатний розпис
  Кошториси
 
Кошторис 2019 року
Кошторис 2019 року(стипендія)
  Фінансові звіти
 
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за 2018 рік
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за 2018 рік(стипендія)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як оплата за послуги за 2018 рік
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2018 рік
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за 2018 рік
Звіт про результати фінансової діяльності за 2018 рік
Баланс 2018 року