Освітньо - 

      кваліфікаційний рівень

      Молодший спеціаліст

       Галузь знань

      07 «Управління та адміністрування»

       Спеціальність

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

       Кваліфікація

товарознавець-комерсант

Термін навчання

2 роки 10 місяців на основі базової загальної освіти

1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти, робітничої професії за фахом

Форма навчання

Денна

Форма фінансування

Бюджет / Контракт

Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності - це управлінець нового покоління, здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаній, або успішно започаткувати власну справу.

Підприємствам на даний час потрібні молоді спеціалісти, які не лише отримали знання згідно вузьких рамок своєї спеціальності, а й ті, хто отримав цілий спектр ділових та професійних навичок.  Тому, основною конкурентною перевагою спеціальності є вивчення напрямків і специфіки використання сучасних інформаційних технологій в процесі здійснення біржових операцій, формування практичних навичок роботи з об'єктами інтелектуальної власності, що забезпечує ефективну професійну діяльність в різних сферах економіки без додаткового навчання і перепідготовки.

Навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дозволяє студентам успішно конкурувати в сфері бізнесу та торгівлі, стати успішними підприємцями, мати престижну освіту і роботу та впевненість у майбутньому.

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» не тільки затребувана, але й дуже цікава. Підготовка передбачає вивчення широкого спектру дисциплін. В сучасних умовах ринку роботодавець зацікавлений в універсальному спеціалісті. Щоб одержати кваліфікованого спеціаліста з цього напряму, потрібно вчити безліч дисциплін: від математики та інформатики до  правознавства, філософії, культурології…  

            На другому і третьому курсі, коли студенти починають осягати тонкості майбутньої професії, їм викладають спеціальні дисципліни, такі як:  «Товарознавство», «Основи бізнесу», «Маркетинг», «Стандартизація та сертифікація», «Торговельне обладнання», «Рекламна діяльність», «Економіка торгівлі», «Бухгалтерський облік», «Комерційна діяльність» та багато інших.

Спеціаліст за напрямом «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» може працювати: товарознавцем; торговим агентом;комівояжером;заступником завідуючого секцією;менеджером з продажу;менеджером з Інтернет-продажу; маркетологом; брокером; агентом з торгівлі нерухомістю; біржовим агентом; агентом-експедитором; керівником підприємства різних форм власності; експертами по контролю якості в органах експертизи товарів;митним брокером.