Галузь знань

      05 Соціальні та поведінкові науки

       Спеціальність

051  Економіка

       Кваліфікація

Молодший спеціаліст з економіки

Термін навчання

2 роки 10 місяців на основі базової загальної освіти

1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти, робітничої професії за фахом

Форма навчання

Денна

Форма фінансування

Контракт

Молодший спеціаліст-економіст готується для планово-економічної, управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки та виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування.

     Спеціальність  є базовою та найбільш універсальною економічною спеціалізацією, однією із найбільш затребуваних на ринку праці.

           Освітньо-професійна програма підготовки включає дисципліни: гуманітарної та соціально-економічної підготовки; природничо-наукової (фундаментальної) підготовки; професійної та практичної підготовки.

     Навчальний процес спеціальності  спрямовано на здобуття студентом теоретичних та практичних вмінь та навичок з економіки та планування, здатність самостійно аналізувати господарську діяльність підприємств всіх форм власності.

   Система практичної підготовки фахівців включає навчальну та виробничу практики, які дозволяють підвищувати рівень професійних знань та практичних  навичок студентів. Студенти спеціалізації  отримують: знання щодо забезпечення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства; знання про методи та шляхи забезпечення цільового розміру прибутку підприємства, на основі прийняття ефективних господарських рішень відповідно до критеріїв оптимальності.

           Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності, може працювати на посадах: організатор з постачання;  організатор із збуту; технік з нормування праці; технік з планування; технік з праці; хронометражист;  агент страховий; інспектор з кадрів; організатор з персоналу;  фахівець з найму робочої сили; ревізор з виробничо-технічних і економічних питань; помічник керівника малого підприємства без апарату управління.