Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»,  почала своє існування з 1962 року у складі циклової комісії електротехнічних  дисциплін. У 1966 році був здійснений перший випуск фахівців.

Термін навчання 3 роки 10 місяців. Кваліфікація молодший  спеціаліст, технік-електромеханік. Молодший спеціаліст, технік-електромеханік готується для роботи у виробничій сфері, в установах, організаціях на посадах, начальника дільниці, майстра по ремонту і експлуатації засобів автоматизації, електронних приладів, мікропроцесорної техніки. Спеціаліст додатково одержує робочі професії: електрослюсар, слюсар з ремонту та експлуатації контрольно-вимірювальних приладів та систем автоматизації.

Молодший спеціаліст технік-електромеханік призначається для роботи на підприємствах хімічного виробництва, а також інших підприємствах виробництва з монтажу, обслуговуванню засобів і систем автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих мереж, а також в інших виробництвах і сферах народного господарства та інших форм власності. Наприклад: харчової, текстильної промисловості, енергетики.  
           На сучасному етапі розвитку виробництва, автоматизації виробництва відводиться велика роль, знайшли широке застосування мікропроцесорна техніка, це контролери, регулятори, індикатори та комп’ютерно-інтегровані технології. Молодший спеціаліст технік-електромеханік повинен бути висококваліфікованим спеціалістом, знати призначення, конструкцію, принцип роботи сучасних засобів автоматизації, мікропроцесорної техніки, комп’ютерно-інтегровані технологій, вміти їх використовувати.

Висока якість навчання забезпечується розвиненою інфраструктурою навчального процесу, добре обладнаними аудиторіями, кабінетами та лабораторіями, сучасною інформаційною базою, комп’ютерними мережами, сучасним бібліотечним фондом навчальної, наукової та довідкової літератури, у т.ч. електронними підручниками та навчальною-методичною літературою.

Випускники коледжу получають диплом, якій дає право працювати на різних галузях народного господарства та інших форм власності. Після закінчення коледжу випускники мають право поступати на 2-3 курс вищих навчальних закладах зі спеціальності.

Випускники коледжу після закінчення коледжу навчаються в різних вищих навчальних закладах таких як – Київський політехнічний університет, Київський Національний університет харчових технологій, Сумській Державний університет, Київський Національний університет будівництва та архітектури, Дніпропетровський національний університет ім.. О.Гончара, Молдавський технічний університет та інші.