Галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія»

 Спеціальність 161 «Хімічна технологія та інженерія»

Кваліфікація – молодший спеціаліст, технік – технолог

Термін навчання 3 роки 10 місяців

 

                     Фахівці даної спеціальності отримують знання в галузі розробки, експлуатації та вдосконалення технологій отримання та застосування піротехнічних композицій, полімерних матеріалів та виробів з них, енергонасичених матеріалів та інших хімічних речовин.

         Виробництво енергонасичених матеріалів – це одна з основ оборонного і економічного потенціалу країни. ЕНМ сьогодні використовуються у космічній техніці, під час видобування корисних копалин, у будівництві, під час дослідження надр, у боротьбі з пожежами і градом, штамповці і зварюванні металів, синтезу ціних мінералів, нових речовин, навіть алмазів.

         Фахівці цієї спеціальності здатні виконувати професійні роботи:

технік-технолог, лаборант хімічних і фізичних досліджень, технік-лаборант  хімічних і фізичних досліджень;

вони можуть займати первинні посади:

технік-технолог, технік-конструктор, технік-лаборант, апаратник.

                Випускники отримують класичну базову хімічну освіту і можуть працювати на підприємствах хімічної і оборонної промисловостей, в науково-дослідницьких інститутах технічного профілю, в проектно-конструкторських відділах, на заводах органічного і неорганічного синтезу, високомолекулярних сполук, на підприємствах, які виготовляють піротехнічні композиції і вироби із них, вибухові речовини (у тому числі промислові), феєрверки, в гірничорудній промисловості, в криміналістичних лабораторіях, а також можуть проявити себе у власному бізнесі цього ж спрямування.

        Це дає широкі можливості  для працевлаштування в різних галузях народного господарства.

Отримані в коледжі знання дозволяють нашим випускникам продовжити навчання за скороченим терміном в таких вищих навчальних закладах, як Шосткинський інститут Сумського державного університету, Національний технологічний університет «КПІ», Харківський політехнічний інститут, Дніпропетровський хіміко-технологічний університет, Київський національний університет технологій і дизайну, а за звичайним терміном – у будь-якому виші України.  

         Навчальний процес здійснюють висококваліфіковані викладачі.        

На сьогодні  матеріальна база  спеціальності відповідає всім нормативним вимогам.

Всі навчальні кабінети та лабораторії мають необхідне методичне забезпечення, обладнані технічними засобами навчання, обчислювальною технікою, приладами і обладнанням для проведення лабораторних та практичних робіт, передбачених навчальними програмами.

 Студенти беруть активну участь і різних конкурсах і заходах, які проводяться в коледжі: «Міс коледжу», «Нумо, хлопці!», «Найкраща пара», «Вечір гумору», «День здоров’я», огляді художньої самодіяльності «Студентська весна», спортивних змаганнях різного рівня.

Щороку, найчастіше у лютому, проводиться «Тиждень спецхімічної циклової комісії». В проведенні заходів «Тижня» беруть участь студенти-технологи третього і четвертого курсів. Традиційними стали теоретичні олімпіади, конкурс «Кращий технолог», ігри «Слабка ланка», Брейн-ринг, КВК, які проводяться за професійним спрямуванням, конкурси газет, кросвордів, які присвячені майбутній професії.

 Якщо вам подобається хімія і точні науки – у нас  з вами один шлях.

Думайте, аналізуйте і робіть правильний вибір своєї майбутньої професії!