Практичне навчання

 

Зі спеціальності 051 "Економіка" навчальним планом передбачені два види практик:

 

 • Навчальна практика проводиться зі студентами ІІІ курсу у виробничих підрозділах планово-диспетчерської служби цеху, в бюро, яке займається організацією і нормуванням праці і заробітної плати на підприємствах міста і району, її мета – виконання виробничих завдань, відповідно до програми спеціальності. Навчальна практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Виробнича практика проводиться зі студентами ІІІ курсу на виробничих підприємствах міста та району, у відділах праці, планування збуту та аналізу, господарської діяльності, її мета – підготовка студентів до самостійної трудової діяльності після закінчення навчального закладу, закріплення теоретичних і практичних знань з управління ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку. Виробнича практика забезпечена технічно і методично на 100%.

 

 Зі спеціальності 072  "Фінанси, банківська справа та страхування" навчальним планом передбачені два види практик:

 

 • Навчальна практика проводиться зі студентами ІІІ курсу в коледжі, її мета – закріплення теоретичних знань та практичних навичок з облікових документів навчального курсу, підготовка студентів до проходження виробничої практики. Навчальна практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Виробнича практика проводиться зі студентами ІІІ курсу на підприємствах міста та району, різних форм власності, її мета – отримання професії, закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та підготовка до складання комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності. Виробнича практика забезпечена технічно і методично на 100%.

 

Зі спеціальності 076  "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" навчальним планом передбачено проведення двох видів практик:

 

 • Навчальна практика проводиться зі студентами ІІІ курсу у виробничих підрозділах планово-диспетчерської служби цеху, в бюро, яке займається організацією торгівлі, її мета – виконання виробничих завдань, відповідно до програми спеціальності. Навчальна практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Технологічна практика проводиться зі студентами ІІІ курсу на підприємствах міста та району, її мета – набуття студентами початкових практичних навичок на підприємствах торгівлі та інших підприємствах, підготовка студентів до усвідомленого вивчення дисциплін та прищеплення первинних умінь та навичок з обраної спеціальності, отримання знань про правила внутрішнього розпорядку і техніки безпеки на підприємствах торгівлі, організацію підприємств і процесів планування, комерційної діяльності, складського господарства, служби маркетингу підприємства. Технологічна практика забезпечена технічно і методично на 100%.

 

Зі спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" навчальними планами передбачені сім видів практик:

 

 • Навчальна практика з техніки ведення лабораторних робіт проводиться зі студентами ІІ курсу у хімічних лабораторіях коледжу, де увага приділяється лабораторним роботам, що мають практичну цінність для майбутньої спеціальності. Навчальна практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Навчальна практика з органічного синтезу проводиться зі студентами ІІІ курсу у хімічних лабораторіях коледжу і передбачає вивчення основних методів синтезу органічних речовин, що використовуються у заводській та лабораторній практиці, отримання навичок для роботи в лабораторіях підприємств і науково-дослідницьких закладах. Навчальна практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Навчальна ознайомча практика проводиться зі студентами ІІІ курсу на підприємствах, що відповідають профілю спеціальності і передбачає набуття знань про структуру підприємства, види продукції, яку випускає підприємство, дає загальне уявлення про обладнання, яке використовується при виготовленні основних цехів, взаємозв’язок основних та допоміжних цехів, призначення центральної заводської лабораторії та випробувальної станції, загальні правила трудового розпорядку, техніки безпеки, спецрежиму виробництва. Навчальна практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Навчальна практика з технічного аналізу і контролю виробництва проводиться зі студентами ІV курсу у лабораторіях коледжу, її мета – закріплення теоретичних знань, ознайомлення з методами перевірки якості готової продукції та сировини. Практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Навчальна практика одержання робітничої професії проводиться зі студентами ІV курсу на підприємствах, що відповідають профілю спеціальності, має на меті поглиблення теоретичних знань, набуття основних прийомів безпечного ведення роботи на конкретному робочому і практичних первинних навичок. Практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Технологічна практика одержання робітничої професії проводиться зі студентами ІV курсу на підприємствах, що відповідають профілю спеціальності і передбачає поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навичок ведення роботи на конкретних робочих місцях, підвищення робітничої кваліфікації, набуття початкових навичок управління виробництвом. Технологічна практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Переддипломна практика проводиться зі студентами ІV курсу на підприємствах, в науково-дослідних інститутах, що відповідають профілю спеціальності, її мета – узагальнення та удосконалення знань і практичних навичок, що були отримані студентами під час навчання, ознайомлення на підприємстві з передовими технологіями, з організацією праці і економікою підприємства, збирання матеріалу для дипломного проекту, вивчення функціональних обов’язків майстра (бригадира, контрольного майстра, технолога відділення). Переддипломна практика забезпечена технічно і методично на 100%.

 

Зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 "Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології" навчальними планами передбачені шість видів практик:

 

 • Навчальна слюсарна механічна практика проводиться зі студентами ІІ курсу в навчальних майстернях коледжу, її мета – набуття навичок у користуванні слюсарним інструментом, обробці методів різання, зварюванні різноманітних конструкцій. Навчальна практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Навчальна електромонтажна практика зі студентами ІІ курсу в електромонтажній майстерні коледжу і передбачає набуття студентами початкових навичок з монтажу та часткового ремонту електрообладнання промислових підприємств і пристроїв. Практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Навчальна практика одержання робітничої професії проводиться зі студентами ІV курсу на підприємствах міста, які мають відповідну матеріальну базу, її мета – оволодіння однією із робітничих професій. Практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Технологічна практика на виробництві проводиться зі студентами ІV курсу на підприємствах міста, які мають відповідну матеріальну базу, її мета – отримання практичних навичок зі спеціальності, ознайомлення з роботою трудових колективів, ремонт електроприладів, комутаційної апаратури. Технологічна практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Переддипломна практика проводиться зі студентами ІV курсу на підприємствах міста і району, які  мають відповідну матеріальну базу, її мета – удосконалення практичних знань та навичок, збір та підготовка матеріалів для дипломного проекту в умовах конкретного підприємства. Практика забезпечена технічно і методично на 100%.

 

Зі спеціальності 133  "Галузеве машинобудування" навчальним планом передбачені шість видів практик:

 

 • Навчальна слюсарна практика зі студентами ІІ курсу у навчальних майстернях, обладнаних сучасними приладами, технічними засобами навчання, необхідною технічною літературою, навчальними посібниками, організованими робочими місцями майстра та студентів, де головним завданням є надання студентам умінь і навичок з робітничої професії. Навчальна практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Навчальна механічна практика зі студентами ІІ курсу у навчальних майстернях, обладнаних сучасними приладами, технічними засобами навчання, необхідною технічною літературою, навчальними посібниками, організованими робочими місцями майстра та студентів, їх мета - надання студентам умінь і навичок з робітничої професії. Практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Навчальна ознайомча практика зі студентами ІІІ курсу, яка проводиться у формі виробничих екскурсій, метою яких є ознайомлення студентів з видами та призначенням продукції, яка випускається, із загальною технологією та структурою підприємства, взаємозв’язком основних і допоміжних цехів, конструктивними особливостями та призначенням типового технологічного обладнання, організацією ремонтних робіт, з правилами техніки безпеки та охорони навколишнього середовища;
 • Навчальна практика одержання робітничої професії зі студентами ІV курсу на базових підприємствах міста, що мають відповідну виробничу базу, її мета – отримання навичок проведення розбірки, ремонту, монтажу, перевірки, регулювання та іспитів вузлів та механізмів обладнання, агрегатів та машин середньої складності під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації, виготовлення пристроїв середньої складності для ремонту та збірки читання кінематичних схем та збірних креслень обладнання, яке ремонтується. Практика забезпечена технічно і методично на 100%;
 • Технологічна практика зі студентами ІV курсу проводиться на підприємствах міста, що мають відповідну виробничу базу, її мета – отримання навичок виготовлення складних пристроїв для ремонту та монтажу, виконання такелажних робіт із застосуванням простих прийомів – транспортних механізмів та спеціальних пристроїв, складання переліків робіт при виконання поточних та капітальних ремонтів обладнання.. Технологічна практика забезпечена технічно і методично на 100%;
 • Переддипломна практика зі студентами ІV курсу на базових підприємствах міста, що мають відповідну виробничу базу, її мета – виконання обов’язків помічників керівників, відповідальних дільниць, збір необхідного матеріалу для виконання дипломного проекту. Переддипломна практика забезпечена технічно і методично на 100%.

 

 Коледж здійснює навчання за денною та заочною формами.

 

Денне відділення готує спеціалістів за спеціальностями:

051 "Економіка"
072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
133
"Галузеве машинобудування"
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
151 "Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології"
161
"Хімічні технології та інженерія"