Ступенева підготовка

Випускники груп коледжу, отримавши кваліфікацію молодший спеціаліст, можуть продовжити навчання в Сумському державному університеті Шосткинському інституті СумДУ на денній або заочній формах навчання без проходження зовнішнього незалежного оцінювання:

 

  • студенти спеціальностей 051 «Економіка», 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" можуть продовжити навчання – на 2 курсі денної та заочної форм навчання в ШІ СумДУ за напрямками підготовки  «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит»;

  • студенти спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" можуть продовжити навчання в ШІ СумДУ – на 2 курсі денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки  «Маркетинг», «Менеджмент»;

  • студенти спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" можуть продовжити навчання – на 2-3 курсах денної форми навчання в ШІ СумДУ за напрямком підготовки  «Хімічна технологія високомолекулярних сполук»;

  • студенти спеціальностей 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 151 "Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології" можуть продовжити навчання – на 2-3 курсах денної форми навчання в ШІ СумДУ за напрямком підготовки  «Системи управління і автоматики»;

  • студенти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"  можуть продовжити навчання – на 2-3 курсах денної форми навчання  за напрямом підготовки «Інженерне матеріалознавство» та заочної форми навчання за напрямом підготовки «Інженерна механіка».

 

Після закінчення ІV курсу коледжу студенти груп коледжу отримують кваліфікацію молодший спеціаліст і за наявністю сертифіката про незалежне оцінювання та договору на індивідуальну підготовку зараховуються до СумДУ на І курс відповідної спеціальності.

Випускники денного і заочного відділення коледжу можуть продовжити навчання на заочному відділенні СумДУ з ІІІ курсу без проходження незалежного оцінювання.

 

Більш детальну інфомацію за спеціальностями можна отримати на сайті Шосткинського інституту СумДУ (http://shinst.sumdu.edu.ua)