Нормативно-установчі документи

Друк

№ з/п

Назва  документу

1

Ліцензія про надання освітніх послуг навчальним закладом та додатки до ліцензії

2

Експертні висновки з чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю:

 

5.05070104 "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цмвільних споруд"
5.05020201 "Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва".
5.03050401 "Економіка підприємства"
5.03050901 "Бухгалтерський облік".
5.03051001 "Товарознавство та комерційна діяльність".
5.05050302 "Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях"
5.05050207 "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості"
5.05130105 "Виробництво твердих хімічних речовин"
5.05130106 "Виробництво обладнань з високоенергетичними і швидкодіючими сполуками"

3

Сертифікати про акредитацію спеціальностей

4

Положення про Шосткинський фаховий коледж імені Івана Кожедуба СумДУ

5

Положення про стипендіальне забезпечення студентів ХТК ШІ СумДУ