ПЕРЕЛІК
  АКРЕДИТОВАНИХ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ПРОГРАМ (СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ),

  ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА
  ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

   

  Шифр та найменування галузі знань

  Шифр та найменування
  спеціальності

  Ліцензований обсяг

  Термін навчання,
  Кваліфікація
  (денна форма навчання)

  05 Соціальні та поведінкові науки

  051 Економіка

  25

   2 роки 10 місяців
  Кваліфікація фаховий молодший бакалавр -економіст.

  07 Управління та  адміністрування

  071  Облік і оподаткування

  072  Фінанси, банківська справа та страхування
  076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  25


  25


  30

   2 роки 10 місяців.
  Кваліфікація фаховий молодший бакалавр-бухгалтер.
  2 роки 10 місяців.
  Кваліфікація фаховий молодший бакалавр -бухгалтер.
  2 роки 10 місяців.
  Кваліфікація фаховий молодший бакалавр -товарознавець-комерсант.

  13 Механічна інженерія

  133  Галузеве машинобудування

  80

   3 роки 10 місяців.
  Кваліфікація фаховий молодший бакалавр-технік-технолог та технік-механік

  14 Електрична інженерія

  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  30

   3 роки 10 місяців.
  Кваліфікація фаховий молодший бакалавр - технік-електрик.

  15 Автоматизація та приладобудування

  151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

  30

  3 роки 10 місяців.
  Кваліфікація фаховий молодший бакалавр -  технік-електромеханік

  16 Хімічна та біоінженерія

  161 Хімічні технології та інженерія

  55

  Термін навчання 3 роки 10 місяців. Кваліфікація фаховий молодший бакалавр - технік - технолог.

   

   

   

   

  Знайдітьнасна мапі:

  ПІДТРИМКА

  Щоб отримати допомогу у вирішенні питань звертайтеся за наступними контактами:

  Телефон: (05449) 7-31-20
  Факс: (05449) 7-31-20
  Email: colledge@ukr.net або htcolledge@gmail.com
  Сайт: htcolledge.sumdu.edu.ua

  Карта сайту: переглянути

  © 2020 Розроблено викладачами та співробітниками коледжу.