Зателефонуйте

Напишіть листа

ПЕРЕЛІК
АКРЕДИТОВАНИХ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ПРОГРАМ (СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ),

ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

 

Шифр та найменування галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг

Термін навчання,
Кваліфікація
(денна форма навчання)

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

25

 2 роки 10 місяців
Кваліфікація фаховий молодший бакалавр -економіст.

07 Управління та  адміністрування

071  Облік і оподаткування

072  Фінанси, банківська справа та страхування
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

25


25


30

 2 роки 10 місяців.
Кваліфікація фаховий молодший бакалавр-бухгалтер.
2 роки 10 місяців.
Кваліфікація фаховий молодший бакалавр -бухгалтер.
2 роки 10 місяців.
Кваліфікація фаховий молодший бакалавр -товарознавець-комерсант.

13 Механічна інженерія

133  Галузеве машинобудування

80

 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація фаховий молодший бакалавр-технік-технолог та технік-механік

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

30

 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація фаховий молодший бакалавр - технік-електрик.

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

30

3 роки 10 місяців.
Кваліфікація фаховий молодший бакалавр -  технік-електромеханік

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

55

Термін навчання 3 роки 10 місяців. Кваліфікація фаховий молодший бакалавр - технік - технолог.

 

 

 

 

Знайдітьнасна мапі:

ПІДТРИМКА

Щоб отримати допомогу у вирішенні питань звертайтеся за наступними контактами:

Телефон: (05449) 7-31-20
Факс: (05449) 7-31-20
Email: colledge@ukr.net або htcolledge@gmail.com
Сайт: htcolledge.sumdu.edu.ua

Карта сайту: переглянути

© 2021 Розроблено викладачами та співробітниками коледжу.