Матеріально-технічне забезпечення підготовки студентів

Матеріально-технічна база коледжу включає 2 типові навчально-лабораторні корпуси, в яких розміщені 54 аудиторії, 17 лабораторій загальною площею 32492,3 м2, 2 ігрові спортивні зали площею 1848 м2, тренажерна зала площею 342 м2, стадіон - загальна площа 5400 м2 та 3 спортивних майданчики, стрілковий тир - площа 500 м2, актова зала на 450 місць, дискозала, їдальня на 240 місць, гуртожиток.

Бібліотека має 3 читальні зали з книжковим фондом 83000 екземплярів, кількість робочих місць для відвідувачів читацьких залів - 160, 3 книгосховища, абонемент. Коледж має сучасну базу для комп'ютеризації навчального процесу. Студенти коледжу мають можливість працювати в 3 комп'ютерних класах. Всі циклові комісії забезпечені комп'ютерною технікою. Забезпеченість кабінетами і лабораторіями для виконання навчальнихпланів складає 100%. Навчальна практика проводиться в навчально-виробничих майстернях, де студенти отримують робітничі професії і підвищені розряди; виробнича та переддипломна - на базових підприємствах м. Шостки, м. Суми, м. Чернігова.